Polimiyalji Romatika ve Dev Hücreli Arterit

Birbiri ile yakından ilişkili bu iki hastalığı bazı uzmanlar aynı hastalığın iki farklı görünümü olarak kabul etmektedir. Polimiyalji romatikalı hastaların % 10-15’inde dev hücreli arterit, dev hücreli arterit bulunan hastaların % 40’ında polimiyalji romatika görülür. POLİMİYALJİ ROMATİKA

Omuz ve kalça kuşağında ağrı ve tutukluk yapan ve çoğu zaman gözden kaçan bir hastalıktır. Kadınlarda daha sık görülür. Toplumun % 0.1-0.5 kadarında görülür. Erken dönemde romatoit artrite benzer belirtiler gösterir.

Devamı hakkındaPolimiyalji Romatika ve Dev Hücreli Arterit

Share