ÇOCUKLARDA BEL AĞRILARI

Çocuklarda bel ağrılarının en sık rastlanan sebebi, sportif zorlanmalar sonucu oluşur ve genellikle 1-2 haftalık istirahat ile geçer. Çocukluk çağındaki bel ağrıları 4 haftayı geçerse daha ciddi olarak incelenmelidir. Çocukluk çağında uzun süren bel ağrılarının daha ciddi ve daha ağır sebepleri olabilir.

Aşağıdaki durumlarda bel ağrılarının altında ciddi bir sebep aranmalıdır.

 1. 1. 4 haftadan uzun süren ağrılar (dinlenmeye rağmen)
 2. 2. ağrı inatçı ise, çocuğun aktivitelerini kısıtlıyorsa
 3. 3. ateş öksürük idrar ve barsak değişiklikleri, adet düzensizliği varsa
 4. 4. ağrı bir yada her iki bacağa yayılıyorsa
 5. 5. okul öncesi çocukta bel ağrısı varsa
 6. 6. trafik kazası, düşme gibi bir travma olmuşsa
 7. 7. gece ağrısı belirginse

Bu 7 özellikten biri varsa aşağıdaki tedbirler yaptırılmalıdır

 1. 1. Tam kan, sedimantasyon, CRP
 2. 2. bel ve pelvis röntgeni
 3. 3. enfeksiyon ve tümör şüphesi varsa sintigrafi
 4. 4. MRI, bilgisayar tomografi ,

Çocuklarda bel ağrısının en sık  rastlanan sebepleri şunlardır;

 1. 1. Travma: 1–2 hafta içinde geçen kas zorlanmaları, ağırlık kaldırma, ters hareketler, spor zorlanmaları; daha ciddi travmalar omurga kırıklarına yol açabilir.
 2. 2. Enfeksiyon: Diskiitis (disk aralığı iltihabı), okul öncesi çocuklarda sık görülür, ani başlar, ateş vardır, ayakta durma ve oturma pozisyonunda ağrı artar. Şayet tedavi edilmezse osteomiyelite sebep olabilir. Sintigrafi, MRI ve röntgenle teşhis edilir.
 3. 3. Spondiloliz ve spondilolistezis (bel omurgalarında kayma); daha çok kız çocuklarında görülür.
 4. 4. Scheurman hastalığı; ileri çocukluk ve delikanlılık dönemlerinde görülür. Sırtta düzleşme ve kamburlaşma vardır. Daha çok erkeklerde görülür.
 5. 5. Jüvenil romatoid artrit ve ankilozan spondilit.
 6. 6. Kemik tümörleri :

osteoid osteoma

osteoblastoma

eozinofilik granüloma

anevrizmal kemik kisti

lösemi

FEMORAL SİNİR SIKIŞMASI

Femoral sinir; L2, L3, L4 sinir köklerinden  lifler alarak periton arkasından pelvisi geçer ve femoral arter ve venle birlikte femoral üçgenden çıkarak, uyluğun arka tarafına geçer.

Pelvis içinde oluşan tümörler ve damarsal patolojiler femoral siniri sıkıştırabilir. Femoral sinirin idiopatik sıkışması yoktur.

Femoral nevraljiler daha çok sinir kökü lezyonuna bağlıdır. Bunlar; disk, tümör, dejeneratif osteoartrit, spondilolistezis vs. gibi omurga hastalıklarıdır.

Belirtileri:

Kalça fleksörlerinde (uyluk ön grup kasları) zayıflık vardır. Bu durum daha çok lumbosakral pleksus lezonlarına (yani sinir kökü lezyonu) bağlıdır. Ancak EMG, BT, MR, gibi ileri görüntüleme yöntemleri ile ayırıcı teşhise varılabilir.

Tedavi:

Sinirin sıkışmasına sebep olan hastalığın tedavisidir.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir