Yüz Felci

Yüz için egzersizleri aşağıdaki resimde bulabilirsiniz.

Yüz felci egzersizleri

Share
Melkersson-Rosenthal sendromu (MRS) Yüz felci ile seyreden bir hastalıkdır.

Melkersson-Rosenthal sendromu (MRS) Yüz felci ile seyreden bir hastalıkdır.

Periferik fasiyal paralizi, yüzde ödem ve parçalı dil üçlü belirtisi ile karakterize bir hastalıktır.

Hastalık yüz, dudaklar, ağız ve fasiyal sinirde ödeme yol açan granülomatöz patoloji ile seyreder.

Sendromun belirti ve bulgularının kendiliğinden veya tedaviyle gerilediğine dair yaygın kanaat olmasına karşın, bazı hastalarda hastalık pilerleyici seyredebilmekte ve cerrahi tedavi (fasiyal sinir dekompresyonu) gerektirmektedir.

Hastalığın nadir görülmesinden dolayı, zaman zaman teşhis güçlükleri ve teşhiste gecikmeler söz konusu olmaktadır.

Yüz Felci ile seyreden diğer hastalık ise  Ramsay Hunt Sendromu‘dur.

Share
Ramsay Hunt Sendromu

Ramsay Hunt Sendromu

Varisella zoster virusuna bağlı olarak ortaya çıkan kulak ağrısı, herpes (uçuk) ve yüz felci ile seyreden bir hastalıktır.

Viral semptomları izleyen dönemde, önce kulak ve çevresinde şiddetli ve keskin bir ağrı meydana gelir. Kulak kepçesi kızarır ve şişer. Kulak kepçesi, dışkulakyolu ve bazen kulak zarında, üç dört gün sonra uçuklar görülür. Komşu ganglionlar şişer ve herpes geçtikten sonra da ağrı ortaya çıkar. Uçuk benzeri lezyonlar genellikle yüz sinirinin kulak kepçesine dal verdiği bölgeleri tutar. Kulak üzerinde, kulak arkasında, yüzde, omuzda, ağızda, yanaklarda, dilde, farinks ve larinkste veziküller (uçuk lezyonları) bulunabilir. Yine hastalarda genel bir keyifsizlik ile hafif bir  ateş ve lenf bezi şişmesi eşlik eder.

Periferik yüz felci; hastaların %60’ı ile %90’ında bulunur. Varisella zoster, fasiyal paralizinin ikinci en sık nedenidir. Fasiyal paralizili hastalarda herpes zosterin insidansı %4,5 ile %9 arasında hesaplanmıştır. Fasiyal paralizi periferik tipte ve tamdır. Veziküllerle paralizi ile aynı taraftadır. Paralizi veziküllerden 2-3 gün sonra ortaya çıkar, fakat bazen de bir haftaya kadar geciktiği görülebilir. Tad duyusu ve göz yaşı salgılanması bozulmuştur.

Hastalığın hafif formlarında hiç nörolojik belirti olmayabileceği gibi şiddetli formlarında; sağırlık (%40), uğultu, başdönmesi, denge bozukluğu, bulantı, kusma, sağlam tarafa vuran nistagmus (%40) görülebilir. Denge sistemi ile ilgili belirtiler kısa süre sonra geriler, ancak sağırlık ve kulak çınlaması kalıcı olabilir.

Yüz felci ile seyreden diğer hastalık ;   Melkersson-Rosenthal sendromu ‘dur.

Share