POSTHERPETİK NEVRALJİ (PHN) (HERPES SONRASI SİNİR AĞRISI)

Postherpetik nevralji (herpes sonrası sinir ağrısı) akut herpes zoster enfeksiyonundan sonra görülen bir ağrı sendromudur. Hastaların çoğunda herpes zoster (zona) tedavi ile ya da tedavisiz geçer. Zona geçiren insanlarda, deri lezyonu geçtikten sonra ağrı 1–6 ay ya da daha fazla sürüyorsa bu ağrıya postherpetik nevralji (PHN) adı verilir. Zona geçirenlerin, 40 yaşın altındaki kişilerde  %20, […]

Share

KAYMIŞ KOT SENDROMU (KOT UCU SENDROMU, KABURGA KENARINDA AĞRI) (Clicking Cot Sendromu)

Kaymış kot (kaburga) sendromu, kaburga kenarlarından kaynaklanan kronik bir ağrı sendromudur. Çoğu zaman tek taraflıdır. Ancak iki taraflı da olabilir. Çok sık rastlanan bir ağrı sendromdur. 15-60 yaş arasında görülür. Kadınlarda 3 kat daha sık görülür. Künt, sızlama tarzında  ağrı vardır. Bazen keskin bıçak saplanır gibi ağrılar olabilir. Ağrı birkaç saat, birkaç hafta yada sürekli […]

Share

KAMBURLUK (KİFOZ)

Çocukların kambur duruşu ailelerin başlıca sorunlarından biridir. Bununla beraber sırttaki eğim çoğunlukla normaldir. Kifoz veya kamburluk denince sırttaki eğimin aşırı derecede artmış olması anlaşılır. Kifoz değişik sebeplerle gelişir. Gevşek bir biçimde oturma-yürüme, kötü duruş pozisyonu omurgadaki bağları gerer ve bu da zamanla omurganın doğal eğiminin artmasına sebep olur. Bu duruşa bağlı kifoz genellikle buluğ çağında […]

Share

FORESTİER HASTALIĞI (DİFFÜZ İDİOPATİK İSKELET HİPEROSTOZU, DİSH, ANKİLOZAN HİPEROSTOZ)

Omurganın etrafındaki bağların kalsifikasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Dejeneratif osteoartritin bir şeklidir. Ligamentlerin kalsifiye  olması (kireçlenmesi) omurganın  iki  tarafında simetrik olarak başlar ve ilerleyicidir. DİSH tendonlarında da enflamasyon (yangı) ve kalsifikasyon (kireçlenme) yapar. Bu durum daha çok topukta ve ayak bileğinde görülür. DİSH en az 3 veya daha fazla omurgayı etkiler. Göğüs ve bel omurgalarını […]

Share

Sırt Anatomisi

Sırt bölgesi; 12 adet omur ve bunların arasındaki disklerden oluşmuştur. Ayrıca her bir sırt omuruna iki adet kaburga kemiği eklem yapar ve göğüs kafesini oluşturur. Sırt bölgesi boyun ve bele göre daha az hareketlidir. Bu sebeple fıtık, kireçlenme gibi yıpranma ve yozlaşmaya bağlı hastalıklardan daha az etkilenir. Ancak kanlanmasının daha iyi olmasından dolayı çeşitli tümörlere bağlı kemik yayılımları sırt bölgesinde daha sık görülür.

Devamı hakkındaSırt Anatomisi

Share

Fibromiyalji Sendromu

Fibromiyalji sendromu (FMS) nedir?
FMS; yaygın kas ağrıları, yorgunluk, bitkinlik ve uyku bozukluğu ile seyreden kronik bir hastalıktır. Toplumun % 2 kadarında görülür. Hastalık kadınlarda çok daha sık görülür. çocukluk çağında bile görülebilir. Kaslarda, fibroz dokuda, bağlarda ve kirişlerde ağrı vardır. Sık rastlanan ve sebebi bilinmeyen bir kronik ağrı sendromudur. Devamı hakkındaFibromiyalji Sendromu

Share

Osteoporoz Nedir?

Osteoporoz kemiklerin kütle kaybetmesine yol açan ve en yaygın görülen kemik metabolizması hastalığıdır. Kemiklerin kütlesinin azalması kolaylıkla kırılabilmesine neden olmaktadır. Kemik kütlesi yanında osteoporozda iskelete ait ikinci önemli faktör kemik kalitesidir. Kemik kalitesinde yetersizliğe yol açan en önemli neden ileri yaştır. Yaş ilerledikçe aynı kemik mineral yoğunluğunda dahi kırık riski daha yüksektir. Osteoporozun kelime anlamı; osteo (kemik) poroz (delikli) kelimelerinin birleşmesinden oluşur, delikli kemik halk arasında kemik erimesi olarak bilinir.
Devamı hakkındaOsteoporoz Nedir?

Share

Sırt Jimnastiği

Boyun ve sırt omurlarına yönelik jimnastik programı

Sırt egzersizleri ve etkin sırt tedavisi
Programa başlamadan önce, kan dolaşımını uyarmak amacıyla hafif gevşeme ve hareket egzersizlerinin (3-5 dakika) yapılması önerilmektedir. Örneğin, ellerinizi yukarı uzatarak yerinizde hafifçe koşar gibi sayarken, kolları öne ve arkaya doğru dairesel biçimde hareket ettirin, daha sonra dizlerinizi topuklar kalçaya değecek biçimde yukarı çekin ve aralarda derin nefes alarak kol ve bacaklarınızı sallayın.
Share