Romatoid Artrit

ROMATOİD ARTRİT  Epidemiyoloji  Hastalık kliniği  Hastalığın seyri  Tedavi  Patofizyoloji Romatoid artrit, eklemlerde yapısal ve biçimsel bozulmalara yol açarak işlev kaybına neden olabilen enflamatuvar bir poliartrittir. Kadınlarda erkeklerden 2-3 kat daha fazla görülür. Prevalansı ortalama %1-2’dir. Hastalık tipik olarak periferik eklemlerin simetrik olarak şişliğiyle kendini gösterir. İlk belirtiler eklemlerde katılaşma ve hareketle artan ağrıdır. Etkilenen eklem […]

Share

Palendromik Romatizma

PALENDROMİK ROMATİZMA Palendromik romatizma tekrarlayan eklem ağrıları, eklem şişliği, eklemlerde ısı artışı ve tutuklukla seyreden romatizmal bir hastalıktır. Hastalık genellikle 2 yada 3 eklemi tutar, saatler içinde başlar birkaç gün yada hafta devam eder sonra yatışır. Birkaç hafta ya da aylık semptomsuz dönemden sonra ataklar yeniden başlar. Hastaların %30-40 ı RA e dönüşür. Yıllar içinde […]

Share

Forestier Hastalığı

                 FORESTİER  HASTALIĞI             (DİFFÜZ İDİOPATİK İSKELET HİPEROSTOZU, DİSH, ANKİLOZAN HİPEROSTOZ) Omurganın etrafındaki bağların kalsifikasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Dejeneratif osteoartritin bir şeklidir. Ligamentlerin kalsifiye  olması (kireçlenmesi) omurganın  iki  tarafında simetrik olarak başlar ve ilerleyicidir. DİSH tendonlarında da enflamasyon (yangı) ve kalsifikasyon (kireçlenme) yapar. Bu durum daha çok topukta ve ayak bileğinde görülür. DİSH en […]

Share

Romatizma Tedavisi

Romatizmal hastalığın tedavisi hastalığa ve hastaya göre değişir, her hastaya kişisel bir tedavi planı yapılması gerekir. Doktor tarafından önerilmeyen tedaviler yararsız ve tehlikeli olabilir, uygun tedavinin yapılması gecikebilir hatta hastalığın ilerlemesine neden olabilir.

Devamı hakkındaRomatizma Tedavisi

Share

Sjögren Sendromu

Sjögren sendromu nedir?
Sjögren sendromu kuru göz ve kuru ağız bulguları ile karakterize kronik yani uzun süreli bir hastalıktır. Adını, ilk tanımlayan İsveç’li göz doktoru Henrik Sjögren’den almıştır. Sıklıkla romatoid artrit, lupus eritematozus, skleroderma ve polimiyozit gibi romatizmal hastalıklarla birlikte bulunur. Ancak hastaların yaklaşık yarısında tek başına görülür.
Devamı hakkındaSjögren Sendromu

Share

Polimiyalji Romatika ve Dev Hücreli Arterit

Birbiri ile yakından ilişkili bu iki hastalığı bazı uzmanlar aynı hastalığın iki farklı görünümü olarak kabul etmektedir. Polimiyalji romatikalı hastaların % 10-15’inde dev hücreli arterit, dev hücreli arterit bulunan hastaların % 40’ında polimiyalji romatika görülür. POLİMİYALJİ ROMATİKA

Omuz ve kalça kuşağında ağrı ve tutukluk yapan ve çoğu zaman gözden kaçan bir hastalıktır. Kadınlarda daha sık görülür. Toplumun % 0.1-0.5 kadarında görülür. Erken dönemde romatoit artrite benzer belirtiler gösterir.

Devamı hakkındaPolimiyalji Romatika ve Dev Hücreli Arterit

Share

Reaktif Artritler

Tanım ve klinik bulgular
Reaktif artrit bir enfeksiyonu takiben genellikle 1-4 hafta sonra ortaya çıkan akut eklem enflamasyonudur (yangılanma). Reaktif artritte eklemde mikrobik etken bulunmaz. Reaktif artrit oluş mekanizması kesin olarak bilinmemekle beraberbağışıklık sistemindeki bir sapmanın hastalığın gelişiminde rolü olduğu sanılmaktadır.
Devamı hakkındaReaktif Artritler

Share

Akut Eklem Romatizması

Akut eklem romatizması (AER); kalbi, eklemleri, sinir sistemini ve deriyi etkileyen romatizmal bir hastalıktır. AER her yaşta görülmekle birlikte daha sık 5-15 yaşları arasında görülür.
AER’da hastalık belirtileri streptokoksik boğaz enfeksiyonlarından 2-4 hafta sonra görülür. Streptokoksik boğaz enfeksiyonlarının çok azından sonra AER belirtileri ortaya çıkar.

Devamı hakkındaAkut Eklem Romatizması

Share

Ailesel Akdeniz Ateşi

AAA (ailesel akdeniz ateşi, familial mediterenian fever, FMF) genellikle Akdeniz ülkeleri halklarında (daha çok Türk, Arap, İsrailli ve Ermenilerde) görülen, otozomal resesif geçişli genetik (kalıtımsal) bir hastalıktır. Birbirinden bağımsız iki ayrı klinik tablosu vardır.

Devamı hakkındaAilesel Akdeniz Ateşi

Share