Osteoporoz

PARATROİD  HORMON  VE   OP

        

         Paratroid hormonu (PTH) boynun ön bölgesinde tiroid bezinin arkasında bulunan paratroid bezlerinden salgılanan bir hormondur.

        

         PTH’ un asıl görevi kandaki Ca seviyesini sabit tutmaktır. PTH,  kalsiyumun barsaktan emilimini arttırır. Ca un böbreklerden geri alınmasını ve kan kalsiyum seviyesi düşerse kemikteki kalsiyumun kana verilmesini sağlar. PTH’ un aynı zamanda D vitamini metabolizmasında  da önemli görevleri vardır.

         Hafif ve orta derecede hiperparatiroidi (PTH fazlalığı) sıklıkla steroid kullanımına bağlıdır. PTH ayrıca yaşlılığa bağlı osteoporozun oluşumunda da rol oynar. İkincil hiperparatroidizm, menopoz sonrası OP ve idiopatik erkek OP’ unun patogenezinde (hastalığın ortaya çıkması) de rol oynar.

         Birincil hiperparatroidizm çok ender görülen bir hastalıktır ve kemik kırıkları ile birlikte seyreden bir osteoporoz–osteomalazi tablosuna yol açar.

         İkincil hiperparatroidizm de yeterli Ca ve D vitamini ürünlerinin alınması PTH’ u hızla normal seviyesine düşürür ve serum Ca seviyelerini düzenler.

Share

OSTEOPOROZ VE KEMİK DANSİTOMETRESİ

            Osteoporoz tanısı normal filmlerle de konulabilir. Ancak normal röntgende kemik kaybının görülmesi için en az % 20-30 kemik kaybı, yada vertebral kırıklar olmalıdır.

         Osteoporoz teşhisi için birçok ölçüm metodu geliştirilmiştir. Ancak bunların en sık kullanılanı ve en yaygın olanı DEXA adı verilen dansitometrik tetkiklerdir. Bu tetkiklerin

Birtakım eksiklikleri olmakla birlikte düz radyografilerle birlikte yapılan DEXA ölçümleri oldukça doğru sonuçlar vermektedir.

         Büyük damarlardaki kireçlenmeler (abdominal aort), osteoartrit (omurga yıpranması ve yozlaşması), kemik kırıkları dansitometrik değerleri normalden daha yüksek gösterebilir. Yumuşak doku kalsifikasyonları  (miyozitis ossifikans), radyoopak maddelerin alınması, Ca tabletleri, vs. yanıltıcı olabilir. Bu durumlarda farklı çekim metotları kullanılmalıdır.

Share

OSTEOPOROZ VE KAFEİN

           

            Günlük 3–4 fincan kahve içen bir insanın aldığı kafein miktarı, böbreklerden fazla miktarda Ca atılımına yol açar. Kolada kafeinin yanı sıra yüksek miktarda bulunan fosforda kemikler üzerine negatif etki yapar. Bu sebeple çocukların özellikle de kız çocuklarının kola tüketiminde dikkatli olunmalıdır.

Share