SKAPULOKOSTAL SENDROM

Omuz kuşağının üst ve arka tarafında boyun, triseps kısmının üst tarafı, deltoidin yapışma yerleri ve göğüs duvarına yayılan sinsi başlangıçlı

Share

OMUZUN ENFLAMATUAR HASTALIKLARI

Omuz eklemi, romatoid artrit hastalığında etkilenebilen eklemlerden birisidir. İnflamatuvar değişiklikler omuz kuşağında glenohumeral eklemin yanısıra diğer yapılarda da görülebilir. Subakromiyal

Share

OMUZ ANATOMİSİ

Omuzda üç eklem vardır. Glenohumeral eklem, akromioklaviküler eklem, skapulotorasik eklem. Ana omuz eklemi 2 kemikten oluşur. Kol kemiği (humerus) ve

Share