TORASİK OUTLET (ÇIKIŞ) SENDROMU (TOS)

Müphem bulgu ve belirtilerle giden bir hastalıktır. Bu hastalık akla gelmezse tanı zordur. Bu sebeple tanı genellikle geç konur. TOS ismini köprücük kemiği ile 1. kaburganın arasındaki boşluktan alır. Bu dar geçiş yolu kola giden ana damarlar, ana sinirler ve bazı adaleler tarafından doldurulur. Ana damarlar göğüs kafesinden, ana sinirler omurdan ayrılırlar. Bu dar geçişi […]

Share

SKAPULOKOSTAL SENDROM

Omuz kuşağının üst ve arka tarafında boyun, triseps kısmının üst tarafı, deltoidin yapışma yerleri ve göğüs duvarına yayılan sinsi başlangıçlı bir ağrı sendromudur. Bazen ellerde uyuşma ve karıncalanma olabilir. Muayenede skapulotorasik eklem (omuz kürek kemiği ile sırt arasındaki eklem) hareketlerinde azalma vardır. Skapula medialinde (iç kısmı), göğüs duvarında tetik noktalar vardır. Tutulmuş taraftaki el diğer […]

Share

ROTATOR MANŞON TENDiNiTLERi ve EGZERSİZLERİ

Omuzdan en sık ağrıya yol açan hastalıklardan biri de omuzu döndüren kasların tendolarının yıpranmalarıdır (rotator manşon tendinitleri). sebeplerindendir. Rotator manşon tendinitlerinde, ağırlık kaldırma ve taşıma, boya badana yapma, sportif aktiviteler ve uzun süreli otomobil kullanımından sonra omuz çevresinde; şiddetli, yorucu, derin rahatsız edici bir ağrı olur. Hasta bazen omuzda ağrıya sebep olan aktiviteyi hatırlayamayabilir. Belirtileri […]

Share

PERSONAGE TURNER SENDROMU (PTS)

Personage turner sendromu (PTS) omuz ve kolu etkileyen nadir bir hastalıktır. Sebebi tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın bir çok ismi vardır. Bunlar; 1         Brakial nöritis 2         Pathework nöropati 3         Omuz kuşağının lokalize nöritisi 4         Serratus magnus felci 5         Omuz kuşağı sendromu 6         Paralitik brakial nöritis 7         Akut omuz nöritisi 8         Akut skapulohümeral felç 9         Brakial pleksus […]

Share

OMUZUN ENFLAMATUAR HASTALIKLARI

Omuz eklemi, romatoid artrit hastalığında etkilenebilen eklemlerden birisidir. İnflamatuvar değişiklikler omuz kuşağında glenohumeral eklemin yanısıra diğer yapılarda da görülebilir. Subakromiyal bursit, akromiyoklavikular artrit, rotator kaf tendiniti, sternoklavikular artrit, romatoid artritli hastada ağrı ve fonksiyon bozukluğuna yol açan diğer lezyonlardır. Hastalığa bağlı servikal omurga tutulumunda da omuz eklemine yansıyan ağrı görülebilir. Fizik muayenede glenohumeral eklemin posteriorunda, […]

Share

OMUZ EKLEMİNİN DEJENERATİF EKLEM HASTALIĞI

Birincil omuz osteoartriti (primer glenohumeral osteoartrit) nadir görülür ve genellikle, omuz eklemi çukuru (glenoid kavite) daha az oranda humerus başı etkilenir. İkincil dejeneratif eklem hastalığı travma, endokrinopatiler özellikle diabet, okronozis, uzun süreli rotator manşon yırtığı gibi nedenlere bağlı olarak gelişir. Omurilikte kavitasyonlarla seyreden syringomyeli, nöropatik dejeneratif eklem hastalığına yol açabilir. Glenohumeral osteoartritte semptomlar uzun bir […]

Share

OMUZ ÇEVRESİNDE PERİFERİK SİNİR TUZAK NÖROPATİLERİ

Boyun bölgesini ve omuz civarını innerve eden sinirler, bazı anatomik darlıklarda yada travmalar sonucu sıkışabilir. Bu durumda kompresyon nöropatileri yada tuzak nöropatileri oluşur. SUPRASKAPULAR    SİNİR: Boyundan başlayıp omuzun üst yanından omuz küreğinin arkasından geçer. Boyundaki disk, kas spazmı yada dejeneratif durumlardan etkilenebilir. Bazende omuzun üst tarafındaki bir kas tarafından sıkıştırılabilir. Bu durumda ağrılı supraskapular nöropati […]

Share

OMUZ ANATOMİSİ

Omuzda üç eklem vardır. Glenohumeral eklem, akromioklaviküler eklem, skapulotorasik eklem. Ana omuz eklemi 2 kemikten oluşur. Kol kemiği (humerus) ve kürek kemiği (skapula). Omuzdaki diğer eklem köprücük kemiği ile kürek kemiği arasındadır ve akromioklaviküler eklem olarak adlandırılır. Bu eklemlerin kemik uçları kıkırdak ile kaplıdır. Omuz eklemini oluşturan kol kemiğinin yuvarlak başı ile kürek kemiğinin glenoid […]

Share

MİLWAUKEE OMUZU

Milwaukee omuzu, kronik, tedavi edilmemiş rotator manşon yırtıklarında görülür. Rotator manşon yetmezliğinde glenohumeral eklem yüzlerinde harabiyet, humerus başında çökme ve superiora subluksasyon (omuz başının yukarı kayması) gelişebilir. Bu klinik tablo, bazı yazarlar tarafından rotator manşon yırtığına bağlı artropati olarak da isimlendirilmektedir. Masif rotator manşon yırtıklarının % 3-4 ünde gelişmektedir. Oluşumunda, vitamin ve mineral eksiklikleri, mekanik […]

Share

İNFRASPİNATUS TENDİNİTİ:

İntraspinatus tendiniti ön kolda bir dirence karşı omuzda dış rotasyon yapılırsa ağrı hissetilmelisidir (teres minör kası da omuzun dış rotatorudur, nadiren tendinit görülür, bu durumda dirence karşı dış rotasyon ve adduksiyon ağrılıdır). Ağrılı arkus belirtisi pozitif olabilir. Omuzun pasif yükseltilmesinde ağrı görülebilir. Tedavisinde steroid enjeksiyonu, friksiyon masajı, İMS ve akupunktur yapılabilir.

Share