Bel Ağrıları

Safenöz sinir femoral sinirin duyusal dalını oluşturur. Uyluğun adduktör kanalından geçerek dize, baldır iç yanına ve ayak sırtına dağılır ve bu bölgenin duyusunu alır. Sartorius kasının altında oluşan subsartorial tünelde sıkışma olabilir. Diz çevresindeki geçirilmiş cerrahi müdahalelerin nedbe dokuları da siniri sıkıştırabilir.

Safenöz sinir sıkışmasında femoral sinirin diğer bölümlerinde bir tutulma yokken, safen sinirin innervasyon alanında ağrı ve uyuşmalar vardır. EMG de duyusal aksiyon potansiyellerine bakılır.  Ayrıca BT ve MR görüntülemesi yapılabilir.

Tedavisinde; hafif vakalarda adduktör kanaldaki sıkışmayı azaltıcı yüzeysel ve derin ısı uygulamaları yapılırken ilerlemiş ve ağır vakalarda cerrahi olarak sinirin rahatlatılması gerekir.

Share

Piriformis kası, kalçanın  en önemli dış rotatorlarından (kalçayı dışa çeviren kaslar) biridir diğerleri gemellus süperior, gemellus inferior, obturator  internus, obturator eksternus, quadratus femoris). S1 ve S2 sinirleri tarafından innerve edilir. Piriformis kasında spazm yada hipertrofiler sinir ve damarları sıkıştırabilir. Piriformis kasının sakroiliak eklem (SİE) ve siyatik sinirle çok yakın komşuluğu ve ilişkisi vardır. Bazen siyatik sinirin, peroneal ve tibial dalları piriform kasın içinden geçebilir.

Piriformis sendromunun görülme sıklığı %6-25 arasında değişir.

Belirtileri;

Bel ağrısı, kalça ağrısı, uyluk ağrısı, bacağın arkasına vuran ağrı sık görülür. Bazen de siyataljiler olabilir. Sert zaminlere oturmakla ağrı artar. Ayağa kalkmak ağrıya neden olabilir. Aynı taraftaki ayakta dışa dönme olabilir. Kalça iç rotasyonda da iken alt ekstremitenin abduksiyonu (orta hattan uzaklaşma) kısıtlıdır. Ağrı daha çok uylukta hissedilir. Siyatik sinir basısı varsa bacağa ve ayağa vurur. Bu durumda radikülopati ile karışabilir. Pudendal sinir tutulumu varsa perine (cinsel organların bulunduğu bölge) ağrı ve seksüel ilişki esnasında ağrı olabilir.

Sebepleri;

Uyluklar üzerine düşme, SİE problemleri, bir sandalye yada klozette uzun süreli oturma, bisiklete binme vs.. Ayrıca atletik injüriler, S1, S2 sinir lezyonları ve çeşitli alt ekstremite problemleri  piriformis sendromuna sebep olabilir.

Muayene bulguları;

Düz bacak kaldırma (DBK) testi sıklıkla pozitiftir. Kalça, iç ve dış rotosyonda iken yapılan düz bacak kaldırma testi, ayırıcı tanıda yardımcıdır. DBK testi dış rotasyonda daha kısıtlıdır.

Tedavi;

Tedavisinde sıcak uygulamalar, lokal enjeksiyonlar, İMS,  fizik tedavi ve egzersizler önerilir. İlaç olarak kas gevşetici ve ağrı kesiciler kullanılır.

Share

Peroneal sinir, diz arkasında bulunan popliteal çukurda siyatik sinirden ayrılır. Peroneal sinir fibula başı hizasından üst baldıra geçerken peroneus longus kası ve fibula arasındaki fibröz tünel içinde sıkışabilir.

Travmalar, kırıklar, diz alçısı, dar çoraplar, bandajlama peroneal siniri sıkıştırabilir. Çömelme, bağdaş kurma, namaz kılma gibi dizin aşırı büküldüğü aktiviteler sinirdeki sıkışmayı arttırabilir.

Bu sinirin sıkışması durumunda; dizin dış yanında derin sızlayıcı bir ağrı vardır. Ağrı sinir trasesi boyunca ayağa kadar yayılabilir. Ayak sırt ve baldır dış yanında his kusuru olabilir, düşük ayak gelişebilir.

Tedavisinde yüzeysel ve derin ısı uygulamaları, lokal steroid enjeksiyonları, düşük ayak için AFO (ayak bileği ayak ortezi) verilir. Gerekirse cerrahi olarak sinir serbestleştirilir.

Share