SAFENÖZ SİNİR SIKIŞMASI:

Safenöz sinir femoral sinirin duyusal dalını oluşturur. Uyluğun adduktör kanalından geçerek dize, baldır iç yanına ve ayak sırtına dağılır ve bu bölgenin duyusunu alır. Sartorius kasının altında oluşan subsartorial tünelde sıkışma olabilir. Diz çevresindeki geçirilmiş cerrahi müdahalelerin nedbe dokuları da siniri sıkıştırabilir. Safenöz sinir sıkışmasında femoral sinirin diğer bölümlerinde bir tutulma yokken, safen sinirin innervasyon […]

Share

PİRİFORMİS SENDROMU

Piriformis kası, kalçanın  en önemli dış rotatorlarından (kalçayı dışa çeviren kaslar) biridir diğerleri gemellus süperior, gemellus inferior, obturator  internus, obturator eksternus, quadratus femoris). S1 ve S2 sinirleri tarafından innerve edilir. Piriformis kasında spazm yada hipertrofiler sinir ve damarları sıkıştırabilir. Piriformis kasının sakroiliak eklem (SİE) ve siyatik sinirle çok yakın komşuluğu ve ilişkisi vardır. Bazen siyatik […]

Share

PERONEAL SİNİR SIKIŞMASI

Peroneal sinir, diz arkasında bulunan popliteal çukurda siyatik sinirden ayrılır. Peroneal sinir fibula başı hizasından üst baldıra geçerken peroneus longus kası ve fibula arasındaki fibröz tünel içinde sıkışabilir. Travmalar, kırıklar, diz alçısı, dar çoraplar, bandajlama peroneal siniri sıkıştırabilir. Çömelme, bağdaş kurma, namaz kılma gibi dizin aşırı büküldüğü aktiviteler sinirdeki sıkışmayı arttırabilir. Bu sinirin sıkışması durumunda; […]

Share

OBTURATOR SİNİR TUZAKLANMASI (SIKIŞMASI)

Obturator sinirin sıkışması, bu sinirin pelvisten ayrılıp uyluğa girdiği obturator kanalda olur. Obturator sinir sıkışmasının çoğu travmatiktir. Sakroiliak eklem ve sakrum patolojileri, travmalar, bu bölgedeki cerrahi müdaheleler, sinirdeki baskının en önemli sebepleridir. Uyluğun iç üst yanında ağrı ve duyu kaybı vardır. Kalça adduktorlarında güç kaybı vardır. Bu nedenle bu hastalar, kalçalarını açarak abduksiyon pozisyonunda yürürler. […]

Share

SİNİR SIKIŞMASI NASIL BEL VE BOYUN AĞRILARINA YOL AÇAR

Sinir sıkışması  çok kullanılan bir tabirdir. Biz hekimler hastalara anlatırken çoğu kez sinir sıkışmasından bahsederiz. Sinir sıkışması nedir? Sinirler beyinden aldıkları emirleri kollara, bacaklara ve vücudun diğer kısımlarına taşırlar. Sinirler aynı zamanda deriden duyularıı duyuları üst merkezlere  taşırlar. Sinirler ve beyin arasında omurilik vardır. Bir anlamda omurilik omurganın içinde beynin bir uzantısı gibidir. Omurilikten kol […]

Share

KADINLAR VE BEL AĞRILARI

Aslında bel ağrıları her yaş ve cinste görülen bir hastalıktır. Ancak bel ağrılarında kadınlara ait bazı ayrıcalıklar vardır. 1 Kadınların en az %40’ının her yıl bir bel ağrısı atağı vardır. 2 Beli ağrıyan kadınların %80’inde ağrı son bir yılda başlamıştır. 3 16-24 yaş arasındaki kadınların üçte birinde, 45-65 yaşındaki kadınların yarısında son bir yılda bel […]

Share

FORESTİER HASTALIĞI (DİFFÜZ İDİOPATİK İSKELET HİPEROSTOZU, DİSH, ANKİLOZAN HİPEROSTOZ)

Omurganın etrafındaki bağların kalsifikasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Dejeneratif osteoartritin bir şeklidir. Ligamentlerin kalsifiye  olması (kireçlenmesi) omurganın  iki  tarafında simetrik olarak başlar ve ilerleyicidir. DİSH tendonlarında da enflamasyon (yangı) ve kalsifikasyon (kireçlenme) yapar. Bu durum daha çok topukta ve ayak bileğinde görülür. DİSH en az 3 veya daha fazla omurgayı etkiler. Göğüs ve bel omurgalarını […]

Share

FONKSİYONEL BEL AĞRILARI (LUMBAGO, LOMBER STRAİN)

Bu ağrıların önde gelen sebebi, omurganın doğal eğriliklerini uzun süre koruyamamasıdır. Başlangıçta ağrı sebebi kas ve bağların uzun süre gerili kalması ve zorlanmasıdır. Omurganın bazı duruş şekillerinde bazı diskler üzerine fazla yük biner. Örneğin öne eğilerek yük kaldırılırsa disk arkaya doğru balonlaşır. Aynı zamanda sinirlerin omurgadan çıktığı delikler (intervertebral foramen) daralır. Omurlar arası eklemler de […]

Share

ÇOCUKLARDA BEL AĞRILARI

Çocuklarda bel ağrılarının en sık rastlanan sebebi, sportif zorlanmalar sonucu oluşur ve genellikle 1-2 haftalık istirahat ile geçer. Çocukluk çağındaki bel ağrıları 4 haftayı geçerse daha ciddi olarak incelenmelidir. Çocukluk çağında uzun süren bel ağrılarının daha ciddi ve daha ağır sebepleri olabilir. Aşağıdaki durumlarda bel ağrılarının altında ciddi bir sebep aranmalıdır. 1. 4 haftadan uzun […]

Share

BEL AĞRISI EPİDEMİYOLOJİSİ

Epidemiyoloji,   hastalıkların çeşitli toplumlarda, yaş gruplarında, meslek gruplarında; sıklığını, yayılımını ve bunları etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalıdır. Bel ağrıları;  tüm yaş gruplarında, tüm toplumlarda, hemen hemen her meslekte, her iki cinste, en sık görülen, en sık sakatlığa yol açan, maliyeti en yüksek, en fazla iş gücü kaybına yol açan hastalıklardan biridir. Bir insanın ömür boyu […]

Share