Baş Ağrıları

SKKS sendromu ensede bulunan splenius kapitis kasının ağrılı bir hastalığıdır. Bu sendromda  ağrı  kafanın arkasında, kulakların üzerine, şakaklara ve gözün arkasına ve üstüne yayılır.  Splenius kapitis kası bir boyun kasıdır ve başı destekler, baş ve boyun hareketlerini yaptırır  ve kafanın dik durmasını sağlar. Splenius kapitis kasının ağrılı sendromlar migreni ve temporal tendiniti taklit eder.

Sebepleri nelerdir?

Başın anormal öne eğik tutulması, kötü duruş, çene eklemindeki  ve boyundaki bozukluklar en önemli sebeplerdir.  Ayrıca kazalar ve ruhsal gerginlik bu adalede kronik zorlanmalara yol açabilir.

Erken dönemde tanı konulursa tedavisi oldukça kolaydır, Lokal aneztezik enjeksiyonları, tedavi edici soğuk ve sıcak uygulamaları, duruşun düzeltilmesi, boyun egzersizleri genellikle yeterlidir.

Ağrının  yayılan yerleri;

1-Başın arkasında ve ense kökünde ağrı

2-Şakaklara yayılan baş ağrısı

3-Baş ağrısı ve gözlerin arkasında ağrı

4-Kaslarda ağrı ile seyreden baş ağrısı

5-Elmacık kemiklerine yayılan ağrı

6-Göz şikayetleri, ısıya hassasiyet

7-Boyun, omuz ve kol ağrıları

Share

Trigeminal nevraljiye benzeyen bir ağrı sendromudur. Ancak çok daha nadir görülür. Nervus glossofaringeus ve N. vagusun sinirlendirdiği alanlarda ani, delici tipte ağrıların olmasıdır. Bunlar; çene, boğaz, kulaklar, larinks ve dil tabanındadır. Tek taraflıdır, 1 dakikadan kısa sürer. Gün içinde çok sayıda atak olabilir. Konuşma ve çiğneme ağrıyı tetikler. Odinofaji (yutkunma ağrısı) vardır. 50-60 yaşından sonra görülür. Altta yatan bir tümörden kaynaklanmıyorsa kendiliğinden iyileşebilir. GFN’ li hastalar orofarenks ve kafa tabanı MR ile değerlendirilmelidir.

Tedavisinde antikonvülsan ilaçlar etkin dozda kullanılmalıdır. Karbamazapin, gabapentin, baklofen, fenition kullanılabilir.

Share

Normalde 2.5 cm kadar olan stiloid çıkıntının uzun olmasına bağlı olarak karotis damarlarına baskı yapmasıdır. Bunun sonucunda boğaz ve kulak ağrısı olur. Ayrıca yutma güçlüğü, müphem boğaz ağrısı, boğaza bir şey takılıyormuş hissi olur. Stiloid bağdaki anormallikler hiyoid kemiğe yapışan kaslara germe uygulayarak benzer belirtilere yol açabilir. Bu durumda tonsiller kriptalarda alttaki kasa ait tetik noktalar palpe edilebilir. Bu durumun tedavisinde miyofasial ağrıların klasik tedavisi uygulanır. Steroid ve lokal anestetik enjeksiyonu yapılır.

Share