Baş Ağrıları

Tümöre bağlı baş ağrıları, hastayı uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Sabahları daha şiddetli olan ağrı gün içinde hafifler. Aspirine ve kortikosteroitlere iyi cevap verir. Daha çok şakaklarda ve ense kökünde hissedilir. Genellikle tek taraflıdır. Bazen yaygın ve iki taraflı olabilir.

Tümör baş ağrıları gerilim tipi baş ağrıları ile çok karışır. %50 oranında nörolojik bozukluklarla birliktedir. Ağrı başlayalı günler hatta haftalar olmuştur. Hastada kanser hikâyesi sorgulanmalıdır.

Ağrının şeklini tümörün tipinden çok yeri belirler. Kafa tabanı tümörlerinde kafa çiftleriyle ilgili belirtiler; hemisfer tümörlerinde;  hemiparazi (yarım felç) ve konuşma bozuklukları, beyin omurilik sıvısı dolaşımını bozan tümörlerde; kafa içi basınç artışı ile ilgili belirtiler görülür. Frontal lob (alın lobu) tümörleri nörolojik araz yapmadan oldukça büyük boyutlara ulaşabilirler. Ancak bu tip tümörlerde de kişilik bozuklukları ve bilişsel bozukluklar olur.

Akciğer, meme ve melanomlar beyne en sık metastaz yapan tümörlerdir.

Tümör başağrısının tedavisinde tümörün cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Ağrıyı geçirmede steroidler etkilidir.

Share

Trigeminal sinir sensorial (duyusal) ve motor bir sinirdir. Üç dalı vardır. Oftalmik dalı alın, korneanın üst yarısı, kaşları innerve eder. Maxillar dal korneanın alt  yarısı, elmacık kemikleri ve maxiller sinüsleri innerve eder. Mandibular dal ise alt çenenin sinirlerini oluşturur.

Trigeminal sinir çiğneme kaslarınında (masseter, temporal, pterigoid) sinirleridir.

TGN, tipik olarak 50 yaşın üzerindeki hastalarda şimşek çakar gibi, saniyeler ve dakikalar süren ağrı yapar. En sık 2. ve 3. dalı birlikte, daha az  olarak 2. dalı ve en az 1. dalda  tutulma olur. Ağrı % 95 tek taraflıdır.

40 yaşın altında nadirdir. Bu durumda multipl skleroz (MS)  gibi nörodejeneratif hastalıklar hastalıklar, yada tümor düşünülmelidir. Bilateral  tutulum varsa MS akla gelmelidir.

Çiğnemek, dokunmak, tıraş olmak, rüzgara maruz kalmak ağrıyı tetikler.

TGN küme tipi baş ağrısı ile karışabilir, küme başağrısında göz kapağında düşme, burun nezlesi ve göz yaşarması vardır. 1-3 saat kadar sürer.

TGN nin tedavisi zordur. Tedricen arttırılan 600-1200 mg’a kadar çıkılan karpamazepin, 150-400 mg lamotrigon, 1600-3600 mg gabapentin etkili olabilir. Ayrıca, valproik asit, fenition verilebilir.                                                                              Cerrahi olarak sinir ve bu sinire baskı yaptığı düşünülen sinir arasına yastıkçık konulabilir. Ayrıca alkol, fenol yada radyofrekans ile sinir harabiyeti oluşturulabilir. Ancak bu tedavilerin yan etkileri daha fazladır.

Share

Çeneyi kapatan güçlü kaslardan biri olan temporal  kasın tendinitidir. Çene eklemindeki bazı sorunlar  temporal  tendinite yol açabilir. Özellikle çene eklemindeki  luksasyon ve subluksasyonlar uzun sürerse temporal tendinite yol açabilir. Erken dönemde ağrı sadece çene hareketlerinde ve çiğneme esnasında hissedilir. Tendinit ilerlerse  ve tendonda kalıcı hadarlar oluşursa istirahat esnasında bile ağrı olabilir. Ağrı migrende olduğu gibi  şakaklarda, göz yuvarlağının arkasında hissedilir.  Ağrılı tarafta yanakta şişme olabilir. Isıya hassasiyet, bulantı, kusma gibi belirtiler görülebilir. En önemli sebebi stres,  çene eklemi sorunları  ve duruş bozukluklarıdır. Tendinit tek taraflı yada iki taraflı olabilir.Tendonlarda hassasiyet çene eklemindeki ağrıdan daha fazla olabilir.                     Çene eklemi ağrısı şeklinde tedavi edilirse (gece plağı) şikayetler daha da artar.

Ağız açılırken tendon üzeri bastırmakla ağrı oluyorsa temporal tendinitten şüphelenilmelidir.

Belirtileri;

1-Çene eklemi ağrısı, çene eklemi açılmasında ağrı

2-Kulak ağrısı ve kulak üzeri basınç

3-Yanak kaslarında ağrı hassasiyet, yanakta şişlik hissi

4-Alt ve üst dişlerin arkasında ağrı

5-Şakaklarda  hissedilen baş ağrısı

Tedavi

Tendon ve tendon çevresine yapılacak 1 cc lik lokal anestezi çoğu kez yeterlidir.

Share