OBTURATOR SİNİR TUZAKLANMASI (SIKIŞMASI)

Obturator sinirin sıkışması, bu sinirin pelvisten ayrılıp uyluğa girdiği obturator kanalda olur. Obturator sinir sıkışmasının çoğu travmatiktir. Sakroiliak eklem ve sakrum patolojileri, travmalar, bu bölgedeki cerrahi müdaheleler, sinirdeki baskının en önemli sebepleridir. Uyluğun iç üst yanında ağrı ve duyu kaybı vardır. Kalça adduktorlarında güç kaybı vardır. Bu nedenle bu hastalar, kalçalarını açarak abduksiyon pozisyonunda yürürler. […]

Share

SİNİR SIKIŞMASI NASIL BEL VE BOYUN AĞRILARINA YOL AÇAR

Sinir sıkışması  çok kullanılan bir tabirdir. Biz hekimler hastalara anlatırken çoğu kez sinir sıkışmasından bahsederiz. Sinir sıkışması nedir? Sinirler beyinden aldıkları emirleri kollara, bacaklara ve vücudun diğer kısımlarına taşırlar. Sinirler aynı zamanda deriden duyularıı duyuları üst merkezlere  taşırlar. Sinirler ve beyin arasında omurilik vardır. Bir anlamda omurilik omurganın içinde beynin bir uzantısı gibidir. Omurilikten kol […]

Share

KADINLAR VE BEL AĞRILARI

Aslında bel ağrıları her yaş ve cinste görülen bir hastalıktır. Ancak bel ağrılarında kadınlara ait bazı ayrıcalıklar vardır. 1 Kadınların en az %40’ının her yıl bir bel ağrısı atağı vardır. 2 Beli ağrıyan kadınların %80’inde ağrı son bir yılda başlamıştır. 3 16-24 yaş arasındaki kadınların üçte birinde, 45-65 yaşındaki kadınların yarısında son bir yılda bel […]

Share

FORESTİER HASTALIĞI (DİFFÜZ İDİOPATİK İSKELET HİPEROSTOZU, DİSH, ANKİLOZAN HİPEROSTOZ)

Omurganın etrafındaki bağların kalsifikasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Dejeneratif osteoartritin bir şeklidir. Ligamentlerin kalsifiye  olması (kireçlenmesi) omurganın  iki  tarafında simetrik olarak başlar ve ilerleyicidir. DİSH tendonlarında da enflamasyon (yangı) ve kalsifikasyon (kireçlenme) yapar. Bu durum daha çok topukta ve ayak bileğinde görülür. DİSH en az 3 veya daha fazla omurgayı etkiler. Göğüs ve bel omurgalarını […]

Share

FONKSİYONEL BEL AĞRILARI (LUMBAGO, LOMBER STRAİN)

Bu ağrıların önde gelen sebebi, omurganın doğal eğriliklerini uzun süre koruyamamasıdır. Başlangıçta ağrı sebebi kas ve bağların uzun süre gerili kalması ve zorlanmasıdır. Omurganın bazı duruş şekillerinde bazı diskler üzerine fazla yük biner. Örneğin öne eğilerek yük kaldırılırsa disk arkaya doğru balonlaşır. Aynı zamanda sinirlerin omurgadan çıktığı delikler (intervertebral foramen) daralır. Omurlar arası eklemler de […]

Share

ÇOCUKLARDA BEL AĞRILARI

Çocuklarda bel ağrılarının en sık rastlanan sebebi, sportif zorlanmalar sonucu oluşur ve genellikle 1-2 haftalık istirahat ile geçer. Çocukluk çağındaki bel ağrıları 4 haftayı geçerse daha ciddi olarak incelenmelidir. Çocukluk çağında uzun süren bel ağrılarının daha ciddi ve daha ağır sebepleri olabilir. Aşağıdaki durumlarda bel ağrılarının altında ciddi bir sebep aranmalıdır. 1. 4 haftadan uzun […]

Share

BEL AĞRISI EPİDEMİYOLOJİSİ

Epidemiyoloji,   hastalıkların çeşitli toplumlarda, yaş gruplarında, meslek gruplarında; sıklığını, yayılımını ve bunları etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalıdır. Bel ağrıları;  tüm yaş gruplarında, tüm toplumlarda, hemen hemen her meslekte, her iki cinste, en sık görülen, en sık sakatlığa yol açan, maliyeti en yüksek, en fazla iş gücü kaybına yol açan hastalıklardan biridir. Bir insanın ömür boyu […]

Share

BEL AĞRILARINDA RİSK FAKTÖRLERİ

Belin sağlıklı kalması için harekete ihtiyaç vardır. Omurganın beslenmesinde, esnek kalmasında ve dayanıklılığının sağlanmasında hareket esastır. Uygun pozisyonda yapılmayan küçük bir hareket bile beli zorlarken, kurallarına uygun yapılan büyük zorlanmalar bele zarar vermeyebilir. Bel ağrısını önleme ve bel ağrılarından korunma bir bilgilenme ve eğitim işidir. Kişilerin bellerini tanımaları, belin hangi hareketle ne kadar zorlanacağını bilmeleri, […]

Share

SAKROİLYAK EKLEM AĞRISI VE TEDAVİSİ

Sakroilyak eklem (SİE) ağrıları bel ağrısı nedenlerindendir. Sİ eklem ilyum ve sakrumun kartilaj yüzeyleri ile oluşmuş sinovyal bir eklemdir. Bu ekleme önemli ölçüde ağırlık yüklenir. Ligamanlar sayesinde aşırı hareketi önlenir ve stabilizasyonu sağlanır. innervasyonu l. ve 2. sakral sinirler ve süperior gluteal sinirden (L4, L5 ve S1) sağlanmaktadır. Ayrıca lumbosakral gövdeden kaynaklanan sinirler tarafından da […]

Share

BEBEK BAKAN ANNENİN BEL VE SIRT AGRILARINDAN KORUNMASI

Doğumdan sonra ağırlığı 3-3.5 kg olan, daha sonra ağırlığı 10 kg’a kadar çıkan bebeğin günde en az 20-50 defa kucağa alınması, emzirilmesi, altının değiştirilmesi, bakımının yapılması düşünülürse annelerin ne kadar bel ve sırt ağrısına yakalanma riskinin olduğu kolayca görülür. Tekrarlayan hareketler, eğilip doğrulma, uyanma, uykusuzluk, çocuktan kaynaklanan stresler annenin kaslarını yorar ve onu bir çok […]

Share