Ramsay Hunt Sendromu

Ramsay Hunt Sendromu

Varisella zoster virusuna bağlı olarak ortaya çıkan kulak ağrısı, herpes (uçuk) ve yüz felci ile seyreden bir hastalıktır.

Viral semptomları izleyen dönemde, önce kulak ve çevresinde şiddetli ve keskin bir ağrı meydana gelir. Kulak kepçesi kızarır ve şişer. Kulak kepçesi, dışkulakyolu ve bazen kulak zarında, üç dört gün sonra uçuklar görülür. Komşu ganglionlar şişer ve herpes geçtikten sonra da ağrı ortaya çıkar. Uçuk benzeri lezyonlar genellikle yüz sinirinin kulak kepçesine dal verdiği bölgeleri tutar. Kulak üzerinde, kulak arkasında, yüzde, omuzda, ağızda, yanaklarda, dilde, farinks ve larinkste veziküller (uçuk lezyonları) bulunabilir. Yine hastalarda genel bir keyifsizlik ile hafif bir  ateş ve lenf bezi şişmesi eşlik eder.

Periferik yüz felci; hastaların %60’ı ile %90’ında bulunur. Varisella zoster, fasiyal paralizinin ikinci en sık nedenidir. Fasiyal paralizili hastalarda herpes zosterin insidansı %4,5 ile %9 arasında hesaplanmıştır. Fasiyal paralizi periferik tipte ve tamdır. Veziküllerle paralizi ile aynı taraftadır. Paralizi veziküllerden 2-3 gün sonra ortaya çıkar, fakat bazen de bir haftaya kadar geciktiği görülebilir. Tad duyusu ve göz yaşı salgılanması bozulmuştur.

Hastalığın hafif formlarında hiç nörolojik belirti olmayabileceği gibi şiddetli formlarında; sağırlık (%40), uğultu, başdönmesi, denge bozukluğu, bulantı, kusma, sağlam tarafa vuran nistagmus (%40) görülebilir. Denge sistemi ile ilgili belirtiler kısa süre sonra geriler, ancak sağırlık ve kulak çınlaması kalıcı olabilir.

Yüz felci ile seyreden diğer hastalık ;   Melkersson-Rosenthal sendromu ‘dur.

Share

YÜZ FELCİ (PERİFERİK FASİYAL PARALİZİ) NEDİR? 

Yüz felcinde ne olur?

Yüz sinirlerinin dağılımı

Yüz sinirinin dağılımı

Yüz kasları sağ ve solda iki ayrı yüz siniri (fasiyal sinir) tarafından hareket ettirilir. Bu sinirlerden birisinin hasarında o taraftaki kaslar hareketsiz kalır. Karşı taraftaki kasların normal kasılması sonucu yüz sağlam tarafa doğru çekilir.

Felçli tarafta ise alın, dudak ve burun çevresindeki kıvrımlar kaybolur. Hasta o taraftaki gözünü kapatamaz. Yüz felcinde yüzde uyuşukluk (=his kaybı, hissizlik ) olmaz. Sadece hareket bozukluğu vardır.

Yüz felcinin sebepleri nelerdir?

Genellikle soğuğa (hava akımına) maruz kalanlarda ortaya çıkmakla beraber çoğu zaman sebebi belli değildir. Sebepsiz olarak ortaya çıktığında, yüz sinirinin geçtiği kanalda sıkışmaktadır.

Kanalın dar olması ya da sinirdeki şişlikler felce sebep olur. Bazı viral hastalıklar, enfeksiyonlar, beyin tümörleri, beynin damarsal hastalıkları, multipl skleroz gibi hastalıklar çok nadiren yüz felcine sebep olabilir. Ancak bu gibi durumlarda yüzde veya vücutta his kaybı, yutma güçlüğü, çift görme, kol ve bacakta felç, kulak akıntısı, baş ağrısı gibi belirtilerin birisi/ birkaçı da birlikte bulunur.

Yüz Felci belirtileri

Yüz Felci belirtileri

Yüz felci ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir mi?

Sıklıkla herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın ortaya çıkmakla birlikte nadiren kafa içindeki bir tümör, beyni besleyen damarlarda tıkanıklık, kulak veya kafa içindeki iltihabi olaylar ( menenjit vb.) veya travmalar sonucu da görülebilir.

Yüz felci tüm vücudu tutacak bir felcin habercisi midir?

Yüz felci yüz sinirinin hasarı ile ilgili iken, felç beyni ilgilendiren bozukluklar sonucu ortaya çıkar. Yani ikisinin sebepleri farklıdır. Ancak saf yüz felci değil de vücuda ait bir felç de söz konusuysa  bu durumda beyindeki bir hasarlanma durumu olabilir.

Yüzünde çarpılma olan bir kimse ne yapmalı?

 Tabii ki öncelikle bir nöroloji uzmanına başvurarak gerekli muayeneleri yaptırıp yukarıda bahsedilen ciddi tablolardan birisinin olmadığı doğrulanmalıdır. Bu arada yüzü soğuktan ve cereyandan korumak iyileşmeye yardımcı olacaktır. Göz sürekli açık kaldığından toz vb. gibi dış etkenlerle kolaylıkla iltihaplanabilir. Gözü korumada özenli davranmak yüz felci geçiren hastaların dikkat etmesi gereken en önemli noktadır.

Yüz felcinin nadir görülen sebepleri;

MS, ALS gibi nörodejeneratif hastalıklar, beyin tümorları, beynin damarsal hastalıkları, beyin kanamaları, kafa travmaları, tükrük bezi hastalıkları ve tükrük bezi ameliyatları yüz felcinin çok nadir görülen sebepleridir. Melkerson Rosental sendromu ve Ramsey Hunt sendromu yüz felciyle seyreden hastalıklardır.

Share