Omuz Ağrıları

İntraspinatus tendiniti ön kolda bir dirence karşı omuzda dış rotasyon yapılırsa ağrı hissetilmelisidir (teres minör kası da omuzun dış rotatorudur, nadiren tendinit görülür, bu durumda dirence karşı dış rotasyon ve adduksiyon ağrılıdır). Ağrılı arkus belirtisi pozitif olabilir. Omuzun pasif yükseltilmesinde ağrı görülebilir.

Tedavisinde steroid enjeksiyonu, friksiyon masajı, İMS ve akupunktur yapılabilir.

Share

Omuzun dönme hareketlerini yaptıran kaslara rotator manşon, yada rotator kaf kasları denir. Omuz hareketlerini sağlayan kasların tendonların yırtılmasına, yozlaşmasına ve yangılanmasına rotator manşon hastalıkları adı verilir.
İmpingement sendromunda genellikle supraspinatus tendiniti yada bisipital tendinit vardır. Bu iki tendonun humerus başı ile akromion arasına sıkışmasına omuz sıkışma sendromu denir.

Omuz sıkışma hastalığında en fazla etkilenen supraspinatus tendonudur. Bazen burada bulunan bursanın şişmesi de olaya eşlik edebilir. Omuzun pasif hereketleri açıktır, aktif hareketleri kısıtlı ve ağrılıdır. İmpingement  sendromunda akromial bağ ve akromionun ön kısmı;  bisepsin uzun başının tendonu ve supraspinatus kasının  kendisini ve tendonunu sıkıştırır. Bu durumda özellikle başüstü aktivitelerde hareket, rotator kafda yozlaşma ve yangıya, bazen hafif kopmalara yol açar. Bu hastaların bir kısmında akromionun anatomik anomalileri ve osteofitleri rol oynar. Omuzun  60o-75o lik abduksiyonunda (orta hattan uzaklaşma) ağrı olur. Öne doğru hareket genellikle normaldir. Gece ağrısı sıktır.

Omuz muayenesinde;  skapula bir elle sabit tutulurken, diğer elle omuz ön-üst istikamette maksimum kaldırılırsa şiddetli ağrı olur (impingement belirtisi).

Akromion altına lokal anestetik enjekte edilirse ağrı geçer, bu müdahele test olarak kullanılır.
İmpingement sendromunda supraspinatus tendonu ve bisepsin uzun başının tendonu dejenere olur. Bu bölgede nörovasküler (sinir-damar) yapılar da  zedelenebilir.

Vasküler zedelenme tendon hasarını daha da artırır.
1.    aşamada, ödem ve hemoraji
2.    aşamada, fibrozis ve  tendinitis
3.    aşamada, tendon dejenerasyonu, kemik değişiklikleri ve yırtılma vardır.

Tedavisinde;
•    Duruş eğitimi
•    Tendon ve eklemlerin dinlendirilmesi
•    Lokal enjeksiyonlar
•    Omuz kuşağı kaslarının güçlendirilmesi için eğitim verilmesi
•    Zararlı aktivitelerden kaçınılması
•    Fizik tedavi ve rehabilitasyon
•    Nadiren cerrahi müdahale gerekebilir

Share

Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı sık rastlanan ve üst ekstremite rehabilitasyonunu etkileyen önemli bir problemdir. Hemiplejik hastada omuz ağrısına yol açabilen nedenler arasında glenohumeral eklem subluksasyonu (eklemin yerinden ayrılması), rotator kaf yırtığı, donuk omuz, subdeltoid bursit, bisipital tendinit, brakial pleksus yaralanmaları, refleks sempatik distrofi sendromu sayılabilir. Hemiplejik ekstremitede glenohumeral eklem stabilitesi bozulduğu için subluksasyona yatkınlık oluşur. En sık anteroinferior subluksasyon görülür ve eklem kapsülü ile brakial pleksusda gerilmeye yolaçarak ağrıya neden olabilir. Subluksasyona bağlı olarak brakial pleksus, rotator kaf ve yumuşak doku yaralanması, hareket kısıtlılığı meydana gelebilir. Fizik muayenede, sublukse omuzda akromiyon ve humerus başı arasında boşluk palpe edilir. Önlenmesi için üst ekstremitenin erken dönemden itibaren uygun pozisyonlanması, hasta yakınlarının bu konuda eğitilmesi gerekir.

Share