Bel Ağrıları

Omurganın etrafındaki bağların kalsifikasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Dejeneratif osteoartritin bir şeklidir.

Ligamentlerin kalsifiye  olması (kireçlenmesi) omurganın  iki  tarafında simetrik olarak başlar ve ilerleyicidir. DİSH tendonlarında da enflamasyon (yangı) ve kalsifikasyon (kireçlenme) yapar. Bu durum daha çok topukta ve ayak bileğinde görülür.

DİSH en az 3 veya daha fazla omurgayı etkiler. Göğüs ve bel omurgalarını daha sık tutar. 50-60 yaşlar arasında sık görülür. Erkekleri daha sık tutar.

Hastalık yüksek kan basıncı, diabet hastalığı, kalp hastalığı ve obezite (şişmanlık) ile birlikte görülür.

Belirtileri Nelerdir?

 • Omurga sertliği ve tutukluğu (özellikle sabahları)
 • Yutma güçlüğü, boyun ve bel tutukluğu
 • Nörolojik ve radiküler (yayılıcı) semptomlar

Sebepleri Nelerdir?

 • Yaşlanma, travmalar, aşırı sportif aktiviteler
 • Kıkırdak metabolizmasındaki bozukluklar (şeker hastalığı, akromegali)

Kimlerde Görülür?

 • DİSH 50 yaşın üzerindeki erkeklerin %19 unda, kadınların %4 ünde görülür.
 • Hastalık japonlarda daha sık görülür.
 • Hastalık osteoartrit ve AS ile karışabilir. Ancak AS çok daha genç yaşta başlar. Enflamatuar karakteri daha belirgindir.

Tanı Kriterleri:

 • 4 komşu omurda kalsifikasyon
 • Disklerin sağlıklı olması
 • Vertebral eklemlerin hareketliliğinin korunması

Tedavisi:

Osteoartrit gibi tedavi edilir.

Share

Bu ağrıların önde gelen sebebi, omurganın doğal eğriliklerini uzun süre koruyamamasıdır. Başlangıçta ağrı sebebi kas ve bağların uzun süre gerili kalması ve zorlanmasıdır. Omurganın bazı duruş şekillerinde bazı diskler üzerine fazla yük biner. Örneğin öne eğilerek yük kaldırılırsa disk arkaya doğru balonlaşır. Aynı zamanda sinirlerin omurgadan çıktığı delikler (intervertebral foramen) daralır. Omurlar arası eklemler de bu pozisyonlarda normalden çok zorlanır. Bu da başlı başına bir ağrı sebebidir. Ayrıca, bu zorlanmaların uzun süre devamı bel fıtığı yada kireçlenmelere sebep olur. Dönme pozisyonunda yapılan ağırlık kaldırma ve yüklenmeler disklerin önce iç sonra dış liflerinin yırtılmalarına ve daha sonra yozlaşmalarına ve fıtıklaşmalarına yol açar.

Omurganın doğal eğriliklerini uzun süre koruyamamasının sebebi, çoğunlukla kas zayıflığı daha doğrusu dayanıksızlığıdır. Bu ağrıya yol açan pozisyonlardan korunmak için, koruyucu pozisyonlar alınır. Uzun süre bu pozisyonların korunması ise, kas ve tendonlarda kısalmalara yol açar. Bu suretle bir kısır döngü oluşur. Daha çok genç yaşlarda görülen, altında iltihaplı bir romatizmanın olmadığı bel ağrılarında fonksiyonel bozukluklar ön plandadır. Bu hastalarda röntgen, tomografi ve MR bulguları normaldir. Bel hareketlerinde fark edilebilir bir kısıtlanma yoktur.

Share

Çocuklarda bel ağrılarının en sık rastlanan sebebi, sportif zorlanmalar sonucu oluşur ve genellikle 1-2 haftalık istirahat ile geçer. Çocukluk çağındaki bel ağrıları 4 haftayı geçerse daha ciddi olarak incelenmelidir. Çocukluk çağında uzun süren bel ağrılarının daha ciddi ve daha ağır sebepleri olabilir.

Aşağıdaki durumlarda bel ağrılarının altında ciddi bir sebep aranmalıdır.

 1. 1. 4 haftadan uzun süren ağrılar (dinlenmeye rağmen)
 2. 2. ağrı inatçı ise, çocuğun aktivitelerini kısıtlıyorsa
 3. 3. ateş öksürük idrar ve barsak değişiklikleri, adet düzensizliği varsa
 4. 4. ağrı bir yada her iki bacağa yayılıyorsa
 5. 5. okul öncesi çocukta bel ağrısı varsa
 6. 6. trafik kazası, düşme gibi bir travma olmuşsa
 7. 7. gece ağrısı belirginse

Bu 7 özellikten biri varsa aşağıdaki tedbirler yaptırılmalıdır

 1. 1. Tam kan, sedimantasyon, CRP
 2. 2. bel ve pelvis röntgeni
 3. 3. enfeksiyon ve tümör şüphesi varsa sintigrafi
 4. 4. MRI, bilgisayar tomografi ,

Çocuklarda bel ağrısının en sık  rastlanan sebepleri şunlardır;

 1. 1. Travma: 1–2 hafta içinde geçen kas zorlanmaları, ağırlık kaldırma, ters hareketler, spor zorlanmaları; daha ciddi travmalar omurga kırıklarına yol açabilir.
 2. 2. Enfeksiyon: Diskiitis (disk aralığı iltihabı), okul öncesi çocuklarda sık görülür, ani başlar, ateş vardır, ayakta durma ve oturma pozisyonunda ağrı artar. Şayet tedavi edilmezse osteomiyelite sebep olabilir. Sintigrafi, MRI ve röntgenle teşhis edilir.
 3. 3. Spondiloliz ve spondilolistezis (bel omurgalarında kayma); daha çok kız çocuklarında görülür.
 4. 4. Scheurman hastalığı; ileri çocukluk ve delikanlılık dönemlerinde görülür. Sırtta düzleşme ve kamburlaşma vardır. Daha çok erkeklerde görülür.
 5. 5. Jüvenil romatoid artrit ve ankilozan spondilit.
 6. 6. Kemik tümörleri :

osteoid osteoma

osteoblastoma

eozinofilik granüloma

anevrizmal kemik kisti

lösemi

FEMORAL SİNİR SIKIŞMASI

Femoral sinir; L2, L3, L4 sinir köklerinden  lifler alarak periton arkasından pelvisi geçer ve femoral arter ve venle birlikte femoral üçgenden çıkarak, uyluğun arka tarafına geçer.

Pelvis içinde oluşan tümörler ve damarsal patolojiler femoral siniri sıkıştırabilir. Femoral sinirin idiopatik sıkışması yoktur.

Femoral nevraljiler daha çok sinir kökü lezyonuna bağlıdır. Bunlar; disk, tümör, dejeneratif osteoartrit, spondilolistezis vs. gibi omurga hastalıklarıdır.

Belirtileri:

Kalça fleksörlerinde (uyluk ön grup kasları) zayıflık vardır. Bu durum daha çok lumbosakral pleksus lezonlarına (yani sinir kökü lezyonu) bağlıdır. Ancak EMG, BT, MR, gibi ileri görüntüleme yöntemleri ile ayırıcı teşhise varılabilir.

Tedavi:

Sinirin sıkışmasına sebep olan hastalığın tedavisidir.

Share