Bel Ağrıları

Obturator sinirin sıkışması, bu sinirin pelvisten ayrılıp uyluğa girdiği obturator kanalda olur. Obturator sinir sıkışmasının çoğu travmatiktir. Sakroiliak eklem ve sakrum patolojileri, travmalar, bu bölgedeki cerrahi müdaheleler, sinirdeki baskının en önemli sebepleridir.

Uyluğun iç üst yanında ağrı ve duyu kaybı vardır. Kalça adduktorlarında güç kaybı vardır. Bu nedenle bu hastalar, kalçalarını açarak abduksiyon pozisyonunda yürürler. Ağrı nadiren dize ve diz altına yayılabilir.

Obturator sinir sıkışması teşhisinde; EMG, BT ve MR  görüntülemesi yardımcı olur.

Tedavisinde sebebin ortadan kaldırılması, cerrahi olarak sinirin serbestleştirilmesi  gerekir.

Share

Sinir sıkışması  çok kullanılan bir tabirdir. Biz hekimler hastalara anlatırken çoğu kez sinir sıkışmasından bahsederiz.

Sinir sıkışması nedir?

Sinirler beyinden aldıkları emirleri kollara, bacaklara ve vücudun diğer kısımlarına taşırlar. Sinirler aynı zamanda deriden duyularıı duyuları üst merkezlere  taşırlar. Sinirler ve beyin arasında omurilik vardır. Bir anlamda omurilik omurganın içinde beynin bir uzantısı gibidir. Omurilikten kol ve bacaklara (veya vücudun başka bölgelerine) giden sinirlere çevresel sinirler adı verilir. Her bir sinirin içinde beyindeki  emirleri hedef organlara taşıyan yada deride ki duyuları omuriliğe oradan da beyne ulaştıran milyonlarca sinir lifi vardır.

Sinirler milyonlarca sinyali vücut boyunca taşırlar. Bir sinir lifi fiberoptik  bir kablo gibidir. Bu kabloların milyonlarcası bir kablo  oluşturur.  Beyindeki elektiriksel iletiler lifler yoluyla kaslara iletilir. Yada derideki bir duyu sinir lifi aracılığıyla omuriliğe oradanda beyne taşınır.

Bu   iletim  elektiriksel bir akım yoluyla yapılır.    Bu iletimin sağlıklı olması için sinir lifleri sağlam olmak     zorundadır.  Eğer herhangi bir nedenle sinire dışarıdan bir baskı olursa yani sinir sıkışırsa sinir içindeki bu akım yavaşlar yada durur. Sinirin beslenmesi engellenir, sinir hücrelerinin ve liflerinin bir kısmını kaybeder.  Eğer geriye dönüşüm olmazsa sinir lifleri ölür. Çok sayıda sinir lifi  kaybedilmişse kaslara yeterli uyarım gitmez, kas kasılmalarında sorunlar başlar, kas yeterince kuvvet üretemez. Deri duyusu üst kısımlara taşınamaz.

Omurgadaki sinir sıkışmasının nedenleri nelerdir?

Omurgadaki sinirler en çok disk fıtıkları, kemik   çıkıntılar ve omurganın kanallarındaki   (stenoz ) daralmaları  ile sıkışır

Çevresel sinirleri sıkıştıran ve sıkıştırma potansiyeli olan daha bir çok neden vardır. Dar anatomik kanallar (karpal tünel sendromu), tekrarlayan travmalar (ulnar oluk  sendromu),  alçılar, ameliyat sekelleri,       kırık iyileşmesi ile ortaya çıkan hipertenofik dokular bunların bazılarıdır. Bazen sinirler seyirleri boyunca birden fazla yerde sıkışabilirler. Örneğin ele giden bir sinir hem boyunda hem el bileğinde sıkışabilir, bu durumda   sinir lezyonu  daha da ağır seyreder. Sıkışma ne kadar uçta olursa geriye dönüşüm o kadar zor, olumsuz değişiklikler o kadar erken başlar.

Sinir sıkışmasının belirtileri nelerdir;

En önemli yakınma ağrıdır.

Ayrıca uyuşma, kuvvet kaybı, kıllanmanın  artması –azalması,    terlemenin artması- azalması gibi belirtiler olur. Ayrıca denervasyon hipersensitivite adını verdiğimiz soğuk ve sıcaktan daha fazla etkilenme görülebilir.

Tedavi

Her bir sinir sıkışmasının kendine özel bir tedavisi vardır.

Share

Aslında bel ağrıları her yaş ve cinste görülen bir hastalıktır. Ancak bel ağrılarında kadınlara ait bazı ayrıcalıklar vardır.

1 Kadınların en az %40’ının her yıl bir bel ağrısı atağı vardır.

2 Beli ağrıyan kadınların %80’inde ağrı son bir yılda başlamıştır.

3 16-24 yaş arasındaki kadınların üçte birinde, 45-65 yaşındaki kadınların yarısında son bir yılda bel ağrısı atağı olmuştur.

4 Bel ağrıları kadınlarda erken ve ileri yaşta, erkeklerde ise orta yaşlarda daha sıktır.

5 Kadınların bel ağrısı atakları erkeklerden daha uzun sürer, kadınlarda kronikleşme riski daha fazladır. Erkeklerin bel ağrısı atağı daha kısa fakat daha şiddetlidir.

6 Kadınlar bel ağrıları ile karşılaştıkları zaman, erkeklere göre daha fazla hareket kısıtlamasına giderler.

Kadın olmanın bel ağrısı ile ilişkisi:

1         Adet dönemleri ağrıyı tetikler

2         Gebelik ve çocuk bakımı kadınların daha sık bel ağrısına maruz kalmasına yol açar. Gebelerin % 40-60’ inda bel ağrısı vardır.

3         Erkeklerde ağrı daha çok belirgin bir zorlanmaya bağlıdır. Kadınlarda ise günlük yaşam aktiviteleri, uzun süre ayakta kalma, ev işleri, çocuk bakımı gibi günlük tekrarlayan hareketler ağrıya sebep olabilir..

4         Motorlu taşıt kazalarından sonra ortaya çıkan whiplash injürileri (kamçı yaralanmaları) kadınlarda daha sık görülür ve daha geç iyileşir.

5         Ağır eşyalar taşıma, çekme, itme, bahçe işleri ve temizlik faaliyetleri, ev ve ev dışı aktiviteleri bel ağrılarını tetikleyen en önemli sebeplerdir.

6         Kız çocuklarında ve kadınlarda spondilolistezis (bel kayması) erkeklere göre daha sık görülür

İş ortamı ve bel ağrısı:

1         Kadınlarda bel ağrılarının sadece %15-20 kadarı iş ortamı ve iş ile ilişkilidir. Bu oran erkeklerde daha yüksektir.

2         Sağlık, otel, catering işletmeleri, bankacılık, finans ve sigortacılık sektörleri kadınların en sık bel ağrısı ile karşılaştıkları  çalışma alanlarıdır.

3         Hemşireler, uzun süre ayakta kalma ve hasta bakımı nedeniyle sık olarak bel ağrısı sorunu ile karşılaşmaktadırlar.

4          İtme, çekme ve döndürme gibi vücut hareketlerinin sıklıkla tekrarlayıcı hareketlere zorlandığı  işler bel ağrıları için önemli bir risk faktörüdür.

5         Market kasiyerlerinde, klavye kullananlarda, telefon santralinde çalışanlarda, bankacılık hizmeti sunan meslek gruplarında uzun süre oturmaktan dolayı bel ağrısı riski taşırlar.

6         Çocuk ve yaşlı bakıcılarında, hemşireler ve ana okulu öğretmenlerinde; kaldırma, eğilme, uzanma gibi aktiviteler bel ağrısı riskini arttırmaktadır.

7         Düşük iş memnuniyeti ve düşük ücret bel ve boyun ağrısı riskini arttırr.

Ev ortamı ve bel ağrısı:

1 Alış veriş, (ağırlık taşıma, alınanları yükseğe koymakoyma,  yüksekten bir şey alma)

2 Temizlik faliyetleri (eğilme, itme, çelme, dönme)

3 Ütü (uzun süre ayakta durma, dönme)

Kadınlara ait özellikler:

1 Gebelik (hormonal faktörü, mekanik faktörler, duygusal faktörler)

2 Bebek bakımı, emzirme, taşıma

3 Regl dönemi ağrı eşiğini düşürür

4 Menapoz ve osteoporoz riski

5 Hipermobilite sendromu kızlarda ve kadınlarda daha sıktır.

6 Fibromiyalji sendromu kadınlarda daha sık görülür.

Moda:

1 Yüksek topuklu ayakkabılar, lomber lorduzu (bel çukurluğu) artırır.

2 Dar elbiseler, pantolon ve etekler rahat hareketi engelleyen kıyafetler bel ağrısı riskini arttırır.

3 İri göğüsler ve göğüs protezleri bele ilave yük bindirir.

Kadın, aile ve toplum:

1         Kadınlar sağlıklarına erkeklerden daha çok dikkat ederler. Bu konuda daha hassastırlar.

2         Kadınlar erkeklere göre daha yardımseverdir.

3         Bakım sektöründe çalışmaya daha meyillidirler.

Share